Årsmøte onsdag 13. mars

12/02/2024

Årsmøte onsdag 13. mars 2024 kl.1830 i Skjettenhallen, møterom 2. etg.

Møtedokumenter blir lagt ut på Spond og på hjemmeside.

Frist for å melde inn saker til behandling (pkt. 6) er innen fredag 1. mars til skjettenvolleyball@gmail.com.
Her er punktene for agendaen:
Saksliste:

 1. Godkjenne deltagere
 2. Godkjenne innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 til underskrivning av protokoll
 4. Gjennomgang av årsmelding
 5. Gjennomgang av revidert regnskap 2023
 6. Innkomne saker
 7. Budsjett 2024
 8. Valg
  a. På valg: Nestleder, ett styremedlem, samt to varamedlemmer
 9. Eventuelt

Med vennlig hilsen
Styret