Resultatet fra Lokalbidraget

19/06/2024

Alle monner drar! Det kan ha sine fordeler å bruke en lokal bank. Romerike Sparebank deler ut penger til gode formål gjennom Lokalbidraget og bankens kunder stemmer på prosjektene. Skjetten Volleyball’s juniorsamling fikk tildelt nærmere 14000 kroner. Takk til alle som stemte på oss, og takk til Romerike Sparebank som slik bidrar til at vi kan presse egenandelene til treningsleiren i høst så lavt som vi klarer.

Her overrekkes sjekken til Bjarte fra styret i klubben.