Årsmøte i Skjetten Volleyball

Mandag 20.mars 2023 kl 18.30-20.00, i Skjettenhallen (møterom ved siden av tribunen)

Frist for å melde inn saker til behandling (pkt. 6) er innen fredag  10. mars til skjettenvolleyball@gmail.com.

Her er punktene for agendaen:

Saksliste:

 1. Godkjenne deltagere
 2. Godkjenne innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 til underskrivning av protokoll
 4. Gjennomgang av årsmelding
 5. Gjennomgang av revidert regnskap 2022
 6. Innkomne saker
 7. Budsjett 2023
 8. Valg
  1. På valg: Leder, to styremedlemmer, samt ett varamedlem
 9. Eventuelt

Med vennlig hilsen

Styret

Møtedokumenter ligger på linkene under, du finner dem også på Spond.

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og slik sett er det viktig at medlemmene tar seg tid til å stille opp.

Vel møtt!

Dokumenter:

Årsberetning_SSK_Skjetten_volleyball_2022

Budsjettforslag_2023

BalanseRapport_22.doc

ResultatRapport_22.doc

 

 

SSK Skjetten Volleyball

Skjettenveien 79, 2013 Skjetten
Org.nr: 982 898 005
Bankkto: 6201.05.36419
Epost:skjettenvolleyball@gmail.com

GRASROTANDELEN - STØTT OSS!
Bli grasrotgiver i dag! Send en SMS: GRASROTANDELEN 982898005 til 2020 (gratis sms-tjeneste). Du kan også be din tippekomisjonær om å legge oss til.

SISTE NYHETER

Instagram – D1

Instagram – D2