HjemInfoMedlemsskap

VIL DU BLI MEDLEM I SKJETTEN VOLLEYBALL?

Har du tidligere volleyball erfaring kan du melde deg inn HER.

For nybegynnere har klubben en volleyballskole som trener en gang i uken. Se volleyballskole for mer info.

Vi lar deg prøve tre ganger uten forpliktelser. Medlemskontingent og avgifter sender vi faktura på i e-mail når du er registrert.

Her kan du laste ned et velkomstbrev (doc)

Klubben bygger på individuelt medlemsskap, årsmøtet er det høyeste organet og der velges også styre og andre tillitsvalgte. Penger til drift skaffes hovedsakelig av medlemmene gjennom egenandeler (medl.kont og TK-avgift) og dugnader. Den daglige drift og organisering forøvrig er tillagt de tillitsvalgte, men dette fraskriver ikke de andre medlemmene ansvar for gjennomføring av nødvendige oppgaver.

Du er medlem når du har betalt medlemskontingent, sendt som faktura via mail. Andre utgifter for deg er TK- avgift og spillelisens som betales gjennom min idrett.

UTMELDING: Du må selv melde ut for å avslutte medlemskapet gjennom elektronisk skjema eller mail til skjettenvolleyball@gmail.com.

Alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber må betale lisens samt ha et eget konto på minidrett.nif.no, mer informasjon finner dere HER.

Ball på gulv med volleyballspillere i bakgrunn

RETTIGHETER

Tilgang på et trenings- og konkuransetilbud innen volleyball.

Utvikle deg selv som menneske, bl.a. gjennom ulike kurstilbud. De vanligste kursene gis gratis av oss, f.eks. dommer og trener kurs, aktivitetsleder, leder- og spillerutvikling.

Gjennom vanlig medlemsdemokrati delta i styringen og utviklingen av volleyballklubben.

PLIKTER

Betale medlemskontingent 1 x pr år, TK- avgift pr halvår og ev. spillelisens. Vi anbefaler å betale spillelisens uansett om du skal spille eller ikke da dette dekker skader i sammenheng med både treninger og kamper.

Hallvakt, dette er eneste obligatorisk dugnad for foreldrene og krav fra kommunen for leie av hallen. Hvis hallvakten ikke møter opp vil treningen bli avlyst og klubben miste halltid.

Foreldrer og spillere skal aktivt søke den informasjon som du trenger for å fungere i KLUBBEN!

SSK Skjetten Volleyball

Skjettenveien 79, 2013 Skjetten
Org.nr: 982 898 005
Bankkto: 6201.05.36419
Epost:skjettenvolleyball@gmail.com

GRASROTANDELEN - STØTT OSS!
Bli grasrotgiver i dag! Send en SMS: GRASROTANDELEN 982898005 til 2020 (gratis sms-tjeneste). Du kan også be din tippekomisjonær om å legge oss til.

Instagram – D1

Instagram – D2