HjemInfoMedlemsskap

VIL DU BLI MEDLEM I SKJETTEN VOLLEYBALL?

For å bli medlem hos oss må du melde deg inn via skjemaene det er linket til nedenfor. Du blir medlem når du har betalt medlemskontingent, sendt som faktura via mail. Andre utgifter for deg er TK- avgift og spillelisens som betales gjennom min idrett. Her kan du laste ned et velkomstbrev (doc).

Innmelding

Spillere med tidligere erfaring:
Har du tidligere volleyball erfaring har vi flere lag i ulike aldersklasser og divisjoner.

Meld deg inn ved å sende en e-post til skjettenvolleyball@gmail.com med følgende informasjon:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Mail (spiller og foresatte ved yngre spillere)
 • Tlf (spiller og foresatte ved yngre spillere)
 • Beskrivelse av tidligere erfaring og klubb

Nybegynner:
For nybegynnere har klubben en volleyballskole som trener en gang i uken. Se volleyballskolen Volleyballskolen for mer info.

Meld deg inn ved å sende en e-post til skjettenvolleyball@gmail.com med følgende informasjon:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Skole
 •  Mail (spiller og foresatte)
 •  Tlf (spiller og foresatte)

Prøvetrening:
Vi lar deg prøve tre ganger uten forpliktelser. Medlemskontingent og avgifter sender vi faktura på i e-mail når du er registrert.

Lisens

Alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber må betale lisens samt ha et egen konto på minidrett.nif.no. Les mer om satser og annen informasjon om lisens på Norsk Volleyballforbunds side om lisens.

Utmelding

Du må selv melde ut for å avslutte medlemskapet gjennom elektronisk skjema for utmelding eller mail til skjettenvolleyball@gmail.com.

Drift av klubben

Klubben bygger på individuelt medlemsskap, årsmøtet er det høyeste organet og der velges også styre og andre tillitsvalgte. Penger til drift skaffes hovedsakelig av medlemmene gjennom egenandeler (medl.kont og TK-avgift) og dugnader. Den daglige drift og organisering forøvrig er tillagt de tillitsvalgte, men dette fraskriver ikke de andre medlemmene ansvar for gjennomføring av nødvendige oppgaver.

Ball på gulv med volleyballspillere i bakgrunn

HVA VI TILBYR

Tilgang på et trenings- og konkuransetilbud innen volleyball.

Muligheter til å utvikle deg selv som menneske, bl.a. gjennom ulike kurstilbud. De vanligste kursene gis gratis av oss, f.eks. dommer og trener kurs, aktivitetsleder, leder- og spillerutvikling.

Gjennom vanlig medlemsdemokrati delta i styringen og utviklingen av volleyballklubben.

PLIKTER FOR MEDLEMMER

Betale medlemskontingent 1 x pr år, TK- avgift pr halvår og ev. spillelisens. Vi anbefaler å betale spillelisens uansett om du skal spille eller ikke da dette dekker skader i sammenheng med både treninger og kamper.

Hallvakt, dette er eneste obligatorisk dugnad for foreldrene og krav fra kommunen for leie av hallen. Hvis hallvakten ikke møter opp vil treningen bli avlyst og klubben miste halltid.

Foreldrer og spillere skal aktivt søke den informasjon som du trenger for å fungere i KLUBBEN!

SSK Skjetten Volleyball

Skjettenveien 79, 2013 Skjetten
Org.nr: 982 898 005
Bankkto: 6201.05.36419
Epost:skjettenvolleyball@gmail.com

GRASROTANDELEN - STØTT OSS!
Bli grasrotgiver i dag! Send en SMS: GRASROTANDELEN 982898005 til 2020 (gratis sms-tjeneste). Du kan også be din tippekomisjonær om å legge oss til.

Instagram – D1

Instagram – D2