IDRETTENS MEDLEMSDATABASE

Fra og med sesong 2019 tok Norges Volleyball forbund i bruk nettsiden Min idrett. Gå til siden ved å klikke på knappen under.

Her må du opprette en egen profil, husk å føre inn epost adresse og telefon nr, deretter søker du opp SSK Skjetten Volleyball for å be om medlemskap.

Her skal du finne lisensfakturaen, denne må betales for at en spiller kan delta på kamper (forsikring).

Se video nedenfor hvis du er usikker om hvordan man betaler lisensen.

For mer informasjon om Lisens og Forsikring trykk her.

https://www.skjettenvolleyball.no/wp-content/uploads/2020/05/minidrett.no_.jpg

SSK Skjetten Volleyball

Skjettenveien 79, 2013 Skjetten
Org.nr: 982 898 005
Bankkto: 6201.05.36419
Epost:skjettenvolleyball@gmail.com

GRASROTANDELEN - STØTT OSS!
Bli grasrotgiver i dag! Send en SMS: GRASROTANDELEN 982898005 til 2020 (gratis sms-tjeneste). Du kan også be din tippekomisjonær om å legge oss til.

SISTE NYHETER

Instagram – D1

Instagram – D2