Klubb

3 March 2022

Hei alle sammen,

Dette er innkalling til årsmøte onsdag 23. mars 2022 kl.18.30 i Skjettenhallen eller på digital plattform.

På grunn av at møtet er delvis digitalt, må alle som vil være med melde dette til skjettenvolleyball@gmail.com innen torsdag 17. mars. Møtedokumenter blir sendt ut til deltakerne

Frist for å melde inn saker til behandling (pkt. 6) er innen onsdag 09. mars til skjettenvolleyball@gmail.com.

 

Her er punktene for agendaen:

Saksliste:

 1. Godkjenne deltagere
 2. Godkjenne innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 til underskrivning av protokoll
 4. Gjennomgang av årsmelding
 5. Gjennomgang av revidert regnskap 2021
 6. Innkomne saker
 7. Budsjett 2022
 8. Valg
  1. På valg: Nestleder, Kasserer, ett styremedlem, samt et varamedlem
 9. Eventuelt

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

SSK Skjetten Volleyball

Skjettenveien 79, 2013 Skjetten
Org.nr: 982 898 005
Bankkto: 6201.05.36419
Epost:skjettenvolleyball@gmail.com

GRASROTANDELEN - STØTT OSS!
Bli grasrotgiver i dag! Send en SMS: GRASROTANDELEN 982898005 til 2020 (gratis sms-tjeneste). Du kan også be din tippekomisjonær om å legge oss til.

SISTE NYHETER

Instagram – D1

Instagram – D2